Bewindvoering

Beschermingsbewind, ook wel bewindvoering genoemd, houdt in dat een bewindvoerder over uw vermogensrechtelijke goederen beschikt. Bij goederen moet u denken aan geld, bankrekeningen, loon/ uitkering ed. De bewindvoerder wordt hiervoor aangesteld door de kantonrechter. 

Vindt u het moeilijk met geld om te gaan? Vindt u het lastig uw belangrijke post of uw administratie bij te houden? Heeft u betalingsachterstanden of schulden? Dan is de ondersteuning van een beschermingsbewindvoerder misschien iets voor u. 

Een bewindvoerder maakt uw geldzaken namelijk voor u in orde en communiceert met uw schuldeisers als u schulden heeft. U hoeft dan uw geldzaken niet meer zelf te regelen. Dus geen stress meer over ongeopende post of onbetaalde huur. Een beschermingsbewindvoerder geeft u rust en zekerheid. 

Wat is bewindvoering?
Bij bewindvoering van PeBeVo wordt PeBeVo bij de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder. Zodra PeBeVo uw bewindvoerder is, zal er een inventarisatie van de boedel gedaan worden. Na deze inventarisatie gaat PeBeVo voor u een budgetplan opstellen. Hierin vind u alle inkomsten en uitgaven terug en wordt bepaald hoeveel leefgeld er over is voor de dagelijkse uitgaven. 

PeBeVo beheert gedurende de gehele periode van bewindvoering uw financiën. Dit volgens wettelijk vastgestelde taken en tarieven. PeBeVo streeft erna uw inkomsten en uitgaven zo snel mogelijk in balans te krijgen. 

Eerlijk, duidelijk en betrouwbaar zijn in de samenwerking over uw financiën. Dat is wat PeBeVo belangrijk vind.

Bewindvoerders kunnen geen schulden oplossen, wel in veel gevallen regelingen treffen. Maar dan zal er altijd geld opzij gelegd moeten worden om deze regelingen te kunnen nakomen. Bij problematisch schulden kan PeBeVo u toe leiden naar de schuldsanering. 

Via "Mijn Onview" kunt u elke dag op de hoogte zijn van uw eigen financien, klik hiervoor op onderstaande knop.

Mijn Onview

 

Als je altijd doet, wat je altijd deed, zal je altijd krijgen, wat je altijd kreeg.