Klachtenregeling

Door het invullen van onderstaand formulier kunt u een klacht indienen bij PeBeVo. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het van belang dat u het formulier goed invult en zo nauwkeurig mogelijk uw klacht omschrijft. U kunt het formulier opsturen naar PeBeVo, postbus 9031 6070 AA Swalmen of info@pebevo.nl Voordat u een klacht indient adviseer wij u de taakomschrijving van de bewindvoerder goed door te lezen, deze vind u op onze website en/of www.rechtspraak.nl.

Uw klacht wordt na ontvangst binnen 4 weken behandeld. Binnen deze 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u uw klacht voorleggen aan de NBPB branchevereniging voor professionele bewindvoerders . Zij hanteren een klachtenprocedure. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht bij de branchevereniging kunt u zich wenden tot de kantonrechter.

Download het klachtenformulier