Mentorschap

Als iemand niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wordt een mentor benoemd die daarover ( zoveel mogelijk samen met de betrokkene) kan beslissen. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd. Een mentor behartigt dus de belangen van de betrokkene op het gebied van welzijn. Mentoren worden in alle gevallen benoemd door een kantonrechter. 

Wat doet een mentor?
Een mentor neemt samen met of voor iemand die dat niet meer (helemaal) zelf kan beslissen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding beslissingen.

  • Een mentor helpt bij het behartigen van de belangen van de niet materiele aard, van een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoening niet goed zelfstandig zijn/ haar belangen kan afwegen en/of uiten.
  • Een mentor adviseert en steunt betrokkene bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
  • Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van betrokkene met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin betrokkene niet wilsbekwaam is.
  • Om deze taken goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat de mentor vertrouwenspersoon wordt voor de betrokkene. Daarom bezoekt de mentor betrokkene op regelmatige basis. Zo kan de mentor goed luisteren naar betrokkene, de situatie goed doornemen en wensen en behoeften in kaart brengen.